Posted Mon, June 6, 2011 5:00pm IST

Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega: stills