Posted Fri, September 2, 2011 2:42pm UTC

SRK, Hrithik, Priyanka at Ganesh Hegde’s party

Photos: Yogen Shah