Dhanush's Vada Chennai BEATS Vishal's Sandakozhi 2 to grab the top spot at the Chennai box office

Dhanush K Raja's Vada Chennai has dominated in its opening weekend at the Chennai box office