Dhanush has much more to him than 'Kolaveri' song: Abhishek Bachchan