Shahrukh Khan meets Aishwarya and Abhishek's little daughter