100 days of Vikram Vedha! R Madhavan celebrates the milestone with Vijay Sethupathi

Vikram Vedha, one of the best films of 2017 celebrates 100 days.