Abhishek Kapoor gives you a sneak peek of 'Kai Po Che'!