Amidst Aryan Khan’s arrest, Swara Bhaskar, Neeraj Ghaywan and Kanika Dhillon praise Akhil Katyal’s powerful and strong poem for Shah Rukh Khan

Akhil Katyal garners praises from Bollywood celebs for his powerful poem on Shah Rukh Khan.