Gulzar’s Pakistan visit wasn't cut short due to political reasons says Vishal Bhardwaj