Here's how Siddharth, Dhanush, Jayam Ravi, R Madhavan are helping Chennai flood victims!