KAI PO CHE movie review: The film flies higher than a kite!