Kumkum Bhagya: Tragedy strikes Pragya and Abhi's love story!