Shabbir Ahluwalia, Karan Patel and Shakti Arora - Meet the Salman Khan, Shah Rukh Khan and Aamir Khan of TV!