Maisie Williams aka Arya Stark wants Sansa Stark to end up on the Iron Throne as Game Of Thrones conclude

Maisie Williams thinks Sansa Stark should end up on the Iron Throne!