OMG: Taher Shabbir aka Viraj quits Nisha Aur Uske Cousins