Pakistan claims Dilip Kumar, Shahrukh Khan and Raj Kapoor