Qubool Hai: Raqesh Vashisth impresses as Asad Ahmed Khan!