Sign In

Shah Rukh Khan's Jawan to beat Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Gadar 2 at the box office?

Shah Rukh Khan's Jawan is going to defeat Salman Khan's Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan and Sunny Deol's Gadar 2 at the box office; these figures are proof.