Sharad Kelkar joins Surbhi Jyoti and Shoaib Ibrahim in their supernatural saga - Koi Laut Ke Aaya Hai

Apart from Surbhi Jyoti and Shoaib Ibrahim, Sharad Kelkar will also be a part of Koi Laut Ke Aaya Hai...