Sheetal Khandhal and Rashami Desai DENY doing Bhabhi Ji Ghar Par Hain

Bhabhi Ji Ghar Par Hai's makers are looking for a replacement but both Sheetal Khandhal and Rashami DENY stepping into Shilpa Shinde's shoes to play Angoori Bhabhi