Vikram NOT Kamal Haasan to play Rajinikanth's nemesis in Shankar's film?