Sajini Shinde Ka Viral Video movie review: A riveting thriller that leaves you spellbound

Sajini Shinde Ka Viral Video has released now. It stars Nimrat Kaur, Radhika Madan, Bhagyashree, Subodh Bhave, Soham Majumdar, Chinmay Mandlekar, Shruti Vyas, Sumeet Vyas, Sneha Raikar, Ashutosh Gaikwad, Rashmi Agdekar.