మహేష్ బాబు నటించిన ఈ సినిమాలు బాక్స్ ఆఫీస్ లో ఎంత కలెక్షన్ ను తెచ్చి పెట్టాయో తెలుసా ?

మహేష్ బాబు కి ఉన్న క్రేజ్ అంత ఇంత కాదు. అతని మీద పెట్టే ప్రతి రూపాయి రెండు రెట్లయ్యి తిరిగొచ్చిన సినిమాలు ఏవో మీరే చదవండి.