అల్లు అర్జున్ రిజెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి తెలుసా?

అల్లు అర్జున్ ఇప్పుడు చాలా మంచి కథలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు ఆయన చేసిన కొన్ని సినిమాలు స్టోరీలు బాలేక బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ప్లాప్ అయ్యాయి. కానీ ఈ సినిమాలను ఆయన వద్దనుకున్నారు. అయితే ఏవ్ పెద్ద హిట్లు కూడా .