తెలుగులో సూపర్ హిట్…. తమిళంలో ఘోర పరాజయం…

అన్ని రీమేక్ సినిమాలు హిట్ అవ్వడం కష్టం. ఆలా తెలుగు సూపర్ హిట్ అయ్యి తమిళ్ లో తీసేసరికి బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఫట్ అయినా సినిమాలేవో తెలుసుకోండి.