చిరంజీవి మరో రీమేక్ చేయడం... నిజమా అబద్దమా?

గత కొంతకాలంగా చిరంజీవి ఈ సినిమా రీమేక్ చేయబోతున్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇందులో నిజం ఎంత అబద్ధం ఎంత అనే విషయాన్ని మాత్రం మీరే తెలుసుకోవాలి.