ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా.... శంకర్ ఇలా చేయడం మొదటిసారి

ప్రస్తుతం కమల్ హాసన్ తో కలిసి ఇండియన్ 2 మా షూటింగ్ లో బిజీ ఉన్న శంకర్ వీలైనంత త్వరగా రామ్ చరణ్ తో కలిసి చేస్తున్న గేమ్ చేంజెస్ సినిమాను పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు.