రామ్ చరణ్, ఉపాసన కామినేని దంపతులు 'ఆర్థిక భద్రత' కోసం సంతానం లేట్ చేశారా ?

ఉపాసనా మరియు రామ్ చరణ్ త్వరలోనే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కాస్త క్వాలిటీ సమయాన్ని గడుపుతున్నారు.