ఈ సినిమాల్లో హీరోలకన్నా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లు చాలా స్ట్రాంగ్ గురూ !

ఏ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అయినా హీరోలదే హవా… కానీ కొన్ని సినిమాల్లో హీరోలు కూడా సైడ్ అయిపోవాల్సిందే. అలంటి సినిమాలు బోలెడు. వాటిలో కొన్ని మీకోసం.