ఉపాసన డెలివరీకి సర్వం సిద్ధం; ఆసుపత్రికి తరలింపు

హీరో రామ్ చరణ్ మరియు ఉపాసన కూలి గల ఆ కుటుంబానికి మొదటి వారసులను అందించబోతున్నారు. డెలివరీ కోసం ఆసుపత్రిలో చేరిన ఉపాసన దొక్క వీడియో ఇంటర్నెట్ లో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది.