Sign In

Anupamaa SPOILER ALERT: Samar aka Paras Kalnawat breaks ties with Vanraj aka Sudhanshu Pandey for Anupamaa aka Rupali Ganguly

In the upcoming episode of Anupamaa, we will see Samar aka Paras Kalnawat breaking all ties with Vanraj and standing up for Anupamaa.