The Kapil Sharma Show NEW PROMO: Kiku Sharda, Bharti Singh, Krushna Abhishek have us in splits as they welcome Akshay Kumar

The Kapil Sharma Show NEW PROMO: Kiku Sharda, Bharti Singh, Krushna Abhishek make us ROFL as the new promo of the show is unveiled